Over wijkecologie

Reis naar een circulaire wijk

Onderdeel van: Wijkateliers

Vanuit de Garage Notweg in de Wildemanbuurt werkte The Beach de afgelopen jaren samen met verschillende partners aan het ontwerpen van een slimme en duurzame 'wijkecologie'. Het begrip wijkecologie hebben we in 2015 geintroduceerd met het ontwerpend onderzoek Wijkecologie Wildeman: ontwerpen voor delen als sleutel tot de circulaire stad. Dit project voerden we uit in de periode 2015-2017 in het kader van Metabolisme van de stad (AARO –agenda).