Artikel

Buurtenergie Wildemanbuurt

Onderzoek fysieke en sociale stromen rond buurtafval

Met het Buurtenergie onderzoeksproject i.s.m de WUR Wetenschapswinkel onderzochten we de haalbaarheid van biovergisting van groen- en voedselafval op buurtniveau. De nadruk lag op het verbinden van fysiek technische en sociale stromen. Vanuit beide perspectieven voerden twee masterstudenten hun afstudeeronderzoek uit en leverden waardevolle input voor toekomstige trajecten. Als eindproduct maakt de Wetenschapswinkel een overzicht van de verschillende aspecten met aanbevelingen voor haalbaarheid in het algemeen en mogelijkheden om mee verder te gaan in de buurt. Het onderzoek was gekoppeld aan gebruik van de broodvergister van Cascoland die in de periode oktober 2016 t/m maart 2017 zijn plek had in de Lucastuin.

Cascoland - Broodvergister

Wie doen het? + social impact
Opdrachtgevers aan de Wetenschapswinkel waren The Beach en Lucas Community samen. Een strategische samenwerking, omdat enerzijds het onderzoek een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het ontwerpend onderzoek van The Beach naar het realiseren van een ‘hub voor delen’ en anderzijds direct wil aansluiten bij de behoefte ondernemerschap in de buurt te bevorderen, de focus van de Lucas Community. Bewoners organiseerden het inzamelen van oud brood in de wijk (van bewoners en lokale bakkerijen) en het produceren van biogas. De kennis daarvoor werd ontwikkeld met Cascoland en Enki, leverancier van de broodvergister.

Hoe manifesteert het zich? + physical impact
De fysieke aanwezigheid van de broodvergister maakte het onderzoek tastbaar voor bewoners. De onderzoeken leverden, naast onderzoeksrapporten, factsheets die de haalbaarheid van lokale energieproductie, ruimtelijke, technische, sociale, economische aspecten en gemeentelijk beleid belichten. De uitkomst dat het schaalniveau van de wijk fysiek-technisch te beperkt is, leverde eerste gesprekken op met Stadsboerderij Osdorp en onderzoekers in de Tuinen van West.

Wat betekent het? + cultural impact
Het markeren van een plek in Buurttuin Lucas maakte duidelijk dat onderhoud van een plek gekoppeld moet zijn aan een perspectief. Dat we er niet in slaagden de pilot direct te vertalen naar ondernemerschap in de wijk, maakte continuïteit in betrokkenheid van bewoners lastig.

 

Alle rechten voorbehouden