3SF (three sided football)

dec 2020 - febr 2021

Onderdeel van: Wijkateliers, ,

Een voetbalpartij waar niet twee partijen tegenover elkaar staan, maar er drie partijen in het veld staan. Hierdoor ontstaat er een heel andere dynamiek.

“In the world through which I travel, I am endlessly creating myself.” - Frantz Fanon"

Dit dynamische, trialectische spel (idee van Asger Jorn, een Deense kunstschilder, schrijver en filosoof) overstijgt het binaire, ‘zwart-wit’ en ‘jij tegen mij’ denken. Niet twee, maar drie partijen staan in het veld. Het ene moment speel je met je eigen team tegen twee teams, het andere moment speel je samen om bij één team te scoren. Met wie wordt er samengewerkt? Wat betekent dat voor het eigen team? Het faciliteert zo de dialoog tussen groepen in en uit de Wildemanbuurt. Mensen zijn deel van hun eigen groep, maar worden 'in the heat of the moment' gestimuleerd samen te werken met andere groepen. In de Wildemanbuurt verkennen we met teams van jongeren die in de buurt opgroeiden en er wonen, jongeren die vertrokken en nieuwkomers. Uiteindelijk werken we toe naar vragen als: Wat betekent het om je thuis te voelen in een gemeenschap en wat kan je doen als je je niet thuis voelt? Wat betekent de buurt voor kansen en een gezonde toekomst?

3SF is een project van kunstenaar Waèl El Allouche in samenwerking met The Beach en sportcoach Bilal El Hadaoui.

Hieronder vind je de film die wij gemaakt hebben:

3SF is onderdeel van het programma perspectief voor jongeren van de gemeente Amsterdam.