Kleur de toekomst

Ontmoeting Olympisch Gebied

Onderdeel van: Toekomst van het Olympisch gebied

Lancering van de Stichting Promotie Olympische Gebied en de presentatie van het cultureel magazine ‘O’ waren aanleiding voor een bijzondere ontmoeting in en rond het Olympisch Stadion in Amsterdam. Met zelf toekomstvisies maken, een modeshow, bijzondere eetervaringen, kunst, cultuur en nog veel meer. Net als het magazine is de ontmoeting bedoeld als culturele verkenning van de toekomst van het Olympisch gebied.

 

Stedebouwkundige plannen voor het gebied zijn er en daarover wordt uitvoerig gesproken. Maar wat maakt dat de omgeving van het Stadionplein en het Olympisch Stadion straks een fijne buurt is om te leven, te ondernemen of te bezoeken?

Nieuwe ecologie, genieten en spelen

Om hierover met buurtbewoners en organisaties die betrokken zijn bij de buurt --of dit in de toekomst willen zijn—in gesprek te raken en nieuwe initiatieven te stimuleren en alvast richting te geven, is het magazine ‘O’ gemaakt. Een publicatie als cultureel programma van eisen voor een vitale toekomst voor de buurt rond het Olympisch Stadion. Met verhalen over kwaliteiten die goed passen bij het gebied en die gaan over actuele maatschappelijke trends, zoals het ontstaan van een ‘nieuwe ecologie’, het ‘nieuwe genieten’ en ‘nieuwe spelen’.

Nieuwe verbindingen

In het maakproces van het magazine kwamen al diverse verbindingen tot stand, zoals met oud-Rietveld studenten die bijdroegen aan het magazine. Sommigen van hen gingen weer relaties aan met buurt’bewoners’. Er werden mensen gevraagd naar verhalen (gossip) uit de buurt, met kinderen van The British School werd ondermeer een inrichtingsplan voor het Stadionplein in de vorm van een ‘cheese mountain’ gemaakt en er was een modefotoshoot met parkours en streetdance artiesten rondom het Olympisch Stadion. Ook werden diverse betrokkenen bij het gebied geinterviewd, zoals sporters, directeur Olympisch Stadion en directeur De Baak.
Meer verbindingen werden gemaakt tijdens de feestelijke ontmoeting op 6 november.

 

Imaginary videostar

Programma

Het programma startte met een ‘optocht’ vanaf het Stadionplein. Met behulp van 2 gidsen werden de ‘gasten’ naar de verschillende locaties geleid. Al wandelend kwamen ze onderweg verrassende performances tegen. daarna werden de gasten ontvangen in het Olympisch Stadion en werd er door de partners van de Stichting promotie Olympisch Gebied een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Geluiden van de ontmoeting op Sound Transit

Wie deden mee?

Verbinden, verkennen en samen-delen zijn nodig voor een vitale toekomst van het gebied en van Amsterdam. Daarom waren er bewoners en partijen --bedrijven, scholen, sporters, kunstenaars-- die zich verbonden voelen met het gebied, Amsterdam en het geschetste toekomstperspectief uit om invulling te geven aan het programma.

  • Initiatiefnemer ontmoeting: Olympische Coalitie
  • Deelnemende kunstenaars: Erik Hobijn, Uta Eisenreich, Maaike Gottschal, Natascha Hagenbeek, Ursula Lavrencic, Sara Kolster, Jorrit Brenninkmeijer, Jeroen Bisscheroux, Jimmy Paul, Philip van Ees (Parkour), Laurens Priem.
  • Deelnemende organisaties: Olympisch Stadion, BPF Bouwinvest, Rietveld Academie, Stadsdeel Oud Zuid, Frame, De Baak, Open Universiteit, Britisch School.
  • Creatief concept event: The Beach | Diana Krabbendam
  • Productie: Wina Smeenk, Mylene Jonker ism Van Dooren Advies
  • Ontwerp flyer en poster: Claudia Doms
  • Film: Ayako Nishibori
  • Techniek: Beam Systems
  • Initiatiefnemer magazine: BPF Bouwinvest 
  • Creatief concept magazine: The Beach ism De Vrbldng, Luna Maurer en Roel Wouters