Sustainism

Een nieuw woord voor een nieuwe wereld

Onderdeel van: Conferentie Nieuwe Makers 2011

Er is altijd de grote context, de brede blik. Er is altijd het grote verhaal, dat betekenis geeft aan wat we zien en dat bepaalt hoe we naar de wereld kijken. “Sustainisme” is, volgens Michiel Schwarz en Joost Elffers, zo’n “groot verhaal”.


Er is een nieuwe tijd aangebroken. We beginnen nu te herkennen dat we aan het begin staan van een nieuwe fase van maatschappelijke en culturele ontwikkeling. Vergelijkbaar met het modernisme van de vorige eeuw. We noemen het: Sustainisme.


Verschuiving van modernime naar sustainisme

In de twintigste eeuw werd ons leven vormgegeven door modernistische waarden en idealen. We leefden in een modernistische cultuur. Dat was te zien aan de architectuur en de inrichting van het land, maar ook in onze fascinatie voor technologie en ons vooruitgangsdenken. Maar aan het begin van deze eeuw zien we wereldwijd de opkomst van een nieuwe cultuur: de cultuur van het Sustainisme.
Sustainisme is mondiaal én lokaal, ecologisch én technologisch, duurzaam én digitaal. Het Sustainisme — een nieuw woord voor een nieuwe wereld — is ontstaan uit een samenloop van omstandigheden: de mondialisering, internet, klimaatverandering, lokalisme, de open-source beweging, milieubewustzijn, digitale netwerken en zo meer. Het heeft zijn wortels in het denken over “duurzaamheid” (in het Engels: “sustainability”), maar gaat veel verder. De beweging richting Sustainisme is een overgang naar een nieuwe levensstijl. Met een ander perspectief op de vormgeving van onze leefwereld – meer verbonden, duurzamer en met een lokale orientatie in een wereldwijd netwerk van relaties.
Het Sustainisme begint overal om ons heen zichtbaar te worden, als we er maar oog voor hebben.