organization

Young Designers & Industry

Vanuit de gedachte dat vernieuwing alleen kan worden gevonden in de samenhang der dingen, ontwikkelt YD+I ontwerpprojecten waarin economische, maatschappelijke en culturele aspecten in relatie tot elkaar worden benaderd.

Voor ieder project schept YD+I een omgeving waarin een multidisciplinair team in samen met een coalitie van belanghebbende partijen werkt aan een vraagstuk.

Onder het motto: 'echte vernieuwing komt alleen tot stand als er een nieuwe vraag wordt gesteld', werkt YD+I samen met Kees Dorst -professor ontwerpen aan de Universiteit van Sydney- aan de ontwikkeling van een open ontwerpproces, vermengd lmet onderzoek, ontmoetingen en dialogen. Dit proces, 'creative exporation' genaamd, leidt tot resultaten die vervolgens weer het uitgangspunt zijn voor fundamentele vernieuwing.

Voorbeelden van recente projecten van YD+I zijn het Pal West Modeatelier, Laan van Spartaan, Integrated living en Foe Ooi Leeuw.