Artikel

Wat is een 'kindermuseum'?

Verkenning met de Day a Week school

In het voorjaar van 2015 werkte The Beach met kinderen van de Day a Weekschool aan de volgende vraag: Hoe ziet het kindermuseum van de toekomst eruit? In co-creatie verkenden we in zeven weken het onderwerp ‘museum’ en maakten een ontwerp dat de kinderen met kunst, cultuur en hun omgeving verbindt. De kinderen kwamen in aanraking met elementen die komen kijken bij het maken van een museum: plek, betekenis, schoonheid, kunst maken en programma. Vooral gingen we op verkenning naar wat een museum kan zijn vanuit het perspectief van kinderen. Resultaat is een aantal concepten voor een kindermuseum.

Kindermuseum

Wat is een kindermuseum en hoe zou een kindermuseum eruit moeten zien? Wat is een verzameling en een tentoonstelling? Dit waren enkele vragen waar kinderen van de Day a Week School over nadachten en over hebben gedisussieerd.

Onder begeleiding van kunstenares Madelinde Hageman leerden de kinderen om bewuster te kijken naar hun eigen omgeving ( Herrekijken). Ze waren gewapend met een camera en konden zo de hele wereld op hun eigen manier vastleggen. In alledaagse objecten zoals bomen, prullenbakken en hekken zagen zij patronen, figuren en andere nieuwe vormen.

Onder begeleiding van Hanna Szpil (The Beach) gebruikte de kinderen hun creativiteit om een kindermuseum op te bouwen in de benedenruimte van de Garage Notweg. Elke keer werden er materialen van thuis, van de straat of zelfs van bushaltes meegenomen om een eigen verzameling op te bouwen en een tentoonstelling te maken. Verschillende visies en ideeën werden aan elkaar gekoppeld en versterkten elkaar. De volgende tentoonstellinge zijn door de kinderen gemaakt:
- MoneyDucks - Over de kracht van combineren
- Big Color Power - zonder kleur is het leven niets waard
- Natuur - tentoonstelling - Visie van kinderen op de leefomgeving
- OV-chipkaart tentoonstelling - Over anders kijken naar de dagelijkse dingen in je omgeving

In vier groepen werkten de kinderen aan het maken van hun eigen tentoonstelling. Zo maakte de MoneyDucks-groep een val van een ingenieus mechanisme en werd er door de Big Color Power-groep gespeeld met schaduwen om meer contrast te krijgen in de kleuren.

Na het maken van flyers en uitnodigingen voor publiek was het tijd voor de opening! Het museum werd goed bezocht door ouders, vrienden en kennissen. De kinderen hielden een korte toespraak en vertelden over het museumconcept en hun tentoonstelling. Hierna werd er nog een kort theatervoorstelling gegeven en keken we naar een mooie film van het proces. ( zie hierboven)

De kinderen mogen trots zijn dat er binnen een korte tijd een eerste prototype van een kindermuseum staat. Iedereen heeft hard gewerkt en het resultaat is reuzebijzonder.

Alle rechten voorbehouden