Artikel

Raad van Toezicht, Bestuur en Code Cultural Governance

De Raad van Toezicht van Stichting The Beach bestaat uit Riemer Knoop (voorzitter), Jan van Tiel en Renée Hoogendoorn. Ter ondersteuning van de schaalsprong en aanscherping van het programma van The Beach is besloten de Raad van Toezicht uit te breiden tot 5 leden, waarvan 2 jonge leden. The Beach neemt hiermee ook op bestuurlijk vlak voor verantwoordelijkheid voor talentontwikkeling en benut het per­spectief van jong talent. Daarnaast wordt, voor een goede balans, zorgvuldig gekeken naar criteria als culturele diversiteit, relatie met Nieuw-West, internationaal cultureel perspectief.

Raad van Toezicht:
Riemer Knoop; Eigenaar-directeur Gordion Cultureel Advies, bestuurslid stichting Wijkcollectie; voorzitter Stichting Tentoonstellingen Sophiahof, Stichting ArcheoHotspots, Stichting Document Our History Now; voormalig Lector Cultureel Erfgoed AHK, voormalig kroonlid Raad voor Cultuur.
Jan van Tiel: managing partner BeWYse, voorzitter Raad van Bestuur van De Kandidatenmarkt.
Renée Hoogendoorn: directeur eigenaar PEARH, lid Strategic Taskforce Europe by People, lid Raad van Toezicht Urban Resort, commissaris bij GEM/VEM Vroondaal (Den Haag), commissaris bij NV Zeedijk (Amsterdam).
 
Bestuur:
Diana Krabbendam is artistiek en zakelijk directeur van The Beach. Daarnaast is zij met Frank Blom eigenaar van Goods & School VOF, bestuurslid van Moker/ POi, lid van de Adviesraad van AGA Lab en lid van de Raad van Beroep van de BNO.

 

Code Cultural Governance
Bestuurder en Raad van Toezicht van The Beach kennen de Code Cultural Governance en passen deze toe: 1) door heldere afspraken over en evaluatie van rollen; 2) discipline in toezicht, verslagleg­ging en verantwoording; 3) principes van de code worden bij ontwikkeling van ieder jaarplan getoetst aan doelstellingen, aard en omvang van de organisatie.
De Raad van Toezicht en Bestuurder vergaderen jaarlijks minimaal vier keer en de Raad van Toezicht een maal ter evaluatie van eigen functioneren (zonder bestuurder). Er wordt jaarlijks geëvalueerd voorafgaand aan het jaarverslag en worden jaarplannen met bijbehorende begrotingen gemaakt. Ver­antwoordelijkheid voor continuïteit van de organisatie (mensen, plek en middelen) keert steeds terug op de agenda.
In jaarverslagen wordt melding gemaakt van toepassing van de code en welke aanscherpingen of veranderingen zijn doorgevoerd. Op de website van The Beach staat informatie over de wijze waarop de code wordt toegepast.

Daarnaast wordt de Fair Practice Code toegepast.
 

codeculturalgovernance

 

Alle rechten voorbehouden