Publication

De jaren nul

De nieuwe maakbaarheid van Nederland

Hoe maakbaar is Nederland, vroegen Premsela en adviesbureau Berenschot zich af. Aan het begin van de nieuwe eeuw zijn we net zo gelukkig als in de vorige maar wél ontevreden. Willen we meer overheidsbemoeienis? Moet ons geloof in maakbaarheid nieuw leven worden ingeblazen, of is het tijd voor een andere vorm van maakbaarheid? En hoe wordt die dan gemaakt?

rotonde

Over de nieuwe maakbaarheid van Nederland werd op 21 maart 2006 gedebatteerd in een zaal met ongeveer 80 geïnteresseerden. Özkan Gölpinar presenteerde tevens het door hem geschreven essay 'De jaren nul, de nieuwe maakbaarheid van Nederland'. Dit essay omschrijft de ideeën die zijn voortgekomen uit zeven werksessies. Adviseurs en vormgevers kwamen in deze sessies bij elkaar om na te denken over maakbaarheid. Na een korte introductie zijn Bart Drenth, managing Director Berenschot en Dingeman Kuilman, directeur Premsela, in discussie gegaan met Sadik Harchaoui, Jeroen van Mastrigt en Annelys de Vet. Zij deden dit aan de hand van een zevental 'nederwonderen' . Voorbeelden hiervan zijn de 'minirotonde' (de maakbaarheid van ontregeling) en de Blauwestad (de maakbaarheid van uitzicht).
Het debat is onderdeel van het project 'de jaren nul'. Hiermee willen Premsela en Berenschot nieuwe ideeën ontwikkelen over Nederland in de 21ste eeuw.

Media