organization

Shokkin Group

Shokkin Group Netherlands is een stichting die zich richt op de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren. Shokkin werkt al jaren intensief samen met The Beach bij onder andere Gangmakers.

Shokkin Group wil een brug slaan tussen jongeren en hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Ze willen de jongeren helpen en stimuleren om stappen te zetten en zich te blijven ontwikkelen op beide hierboven genoemde aspecten. Ze ontwikkelen projecten waarbij jongeren groeien in hun persoonlijk en maatschappelijk ontwikkeling, en ze bewust of onbewust genoeg middelen en kennis vergaren om hun doel te bereiken. 

Stichting Shokkin’ Group Netherlands is in 2016 opgericht door Samir el Hadaoui en Fouad Lakbir en biedt verschillende projecten aan. Het gaat hier om zowel lokale als internationale projecten. Creativiteit wordt altijd ingezet om het doel te bereiken en jongeren een kans te gunnen om zichzelf te uiten. Op lokaal niveau zullen de projecten variëren en inspelen op de belangen en behoeften van jongeren in Nederland.
Op internationaal niveau organiseren ze, met behulp van Shokkin’ Group international, exchange projecten. Tijdens exchange projecten komen Nederlandse jongeren in aanraking met jongeren vanuit heel Europa. Zo ontwikkelen de jongeren een bredere kijk op de wereld. Deze exchanges worden over heel Europa gehouden.
De exchange projecten zijn onder te verdelen in twee soorten projecten, namelijk youth exchange projecten en trainingcourse projecten.

 

https://www.facebook.com/pg/ShokkinGroupNL/about/?ref=page_internal

https://www.thebeach.nu/nl/page/6535/film-comenius-lyceum

shokkingroupnl@gmail.com