Ontmoetingen

Gesprekken, workshops en conferentie

Onderdeel van: In the new landscape of creative innovation

Uitwisseling en discussies met verschillende ‘experts’ vonden ondermeer plaats in een aantal workshops. Aan de orde kwamen onderwerpen als de waarde van cultuur, het belang van participatie, angst voor verandering, de kracht van de ontwerper, nieuwe vormen van leiderschap en hoe veranderingen op gang te brengen. De voorlopige conclusies van het onderzoek waren de opmaat voor een werkconferentie.

Conferentie

Creative Innovation

22 november 2007

Op 22 november organiseerde The Beach i.s.m. Premsela en ACX een middagconferentie over creatieve innovatie — over hoe creatief vermogen kan worden ingezet bij innovatie in de samenleving en economie. Met o.a. John Thackara (directeur Designs of the Time Dott07, Newcastle) en Geoff Mulgan (directeur, The Young Foundation, Londen).
M.m.v. Bert Mulder (Informatiewerkplaats) en anderen. Presentaties en discussie vonden plaats aan de hand van praktijkcases van creatieve innovatieprocessen in dienst van innovatie, waaronder het Pal West Modeatelier, de toekomstige mobiliteitsagenda van Rijkswaterstaat, Dott07, El Hema, e.a.
De conferentie is onderdeel van het project ‘Creatieve Innovatie’ van The Beach (www.creatieve-innovatie.nl), i.s.m. de Premsela, Dutch Platform for Design and Fashion (www.premsela.org) en de ACX Amsterdam Creativity Exchange (www.acx.nu).

Workshops

Culture 2.0

31 mei 2007

Met de door het Virtueel Platform georganiseerde conferentie Culture 2.0 als inhoudelijke basis, wil The Beach met de Moderators Workshop verder verdiepen, waar het gaat om:
a. welke onderliggende processen een rol spelen bij 2.0 ontwikkelingen in de cultuursector
b. wat de betekenis kan zijn van deze ontwikkelingen en ervaringen in de cultuursector voor andere sectoren. Met andere woorden: wat is de betekenis van cultuur als bron, van de nieuwe (2.0) context en welke nieuwe vorm en inhoud horen daarbij?

Situation Design

18 oktober 2007

Deze workshop verkent de stelling dat ‘Situation Design’ een vruchtbare ontwerpstrategie is bij creatieve innovatieprocessen. Het probeert invulling te geven aan het idee van ‘situaties ontwerpen’ en stelt de vraag welke implicaties dit concept-in-ontwikkelig heeft voor hoe ontwerpkennis- en vaardigheden kunnen worden toegepast en voor de rol die design kan spelen bij innovatie in verschillende contexten.

Cultuur voor economie

19 oktober 2007

Eén voorlopige conclusie uit ons onderzoek en de praktijkcases is dat de inzet van creatief vermogen bij innovatie steeds meer gaat over betekenissen i.p.v. nieuwe functies. Er vindt dus een verschuiving plaats van functionele vernieuwing naar betekenisgeving. Als cultuur (cultuur = expressie, reflectie en uitwisseling) het domein is waar in essentie processen van betekenisgeving plaatsvindt, komt het primaat van innovatie op cultuur te liggen.
Onderwerp van deze workshop was in hoeverre deze verschuiving van perspectief – gericht niet zo zeer op functies, maar op betekenissen – inderdaad relevant is in de relatie tussen creatieve processen en innovatie en wat de implicaties daarvan zijn. In essentie gaat het hierbij om ‘ontwerpprocessen’ in wat wij de ‘betekenis-samenleving’ zouden kunnen noemen. Daarbij gaat in ook over het organiseren van crossovers tussen domeinen en praktijken en verbindingen tussen economische en culturele processen van waarde-toekenning.