Artikel

Expositie Buurt in beeld

Beleef Osdorp door de ogen van kinderen

Ruim vijfenveertig kinderen van drie scholen in Osdorp werkten samen aan een tentoonstelling over de buurt waarin zij wonen. Ontdek Osdorp door de ogen van kinderen en luister naar hun verhalen. Doe mee aan de interactieve speurtocht met Seppo die je op een speelse manier de kunstwerken laat beleven.

Gangmakers: buurt in beeld

Kinderen verkenden de buurt middels fotografie, graffiti, en de interactieve game Seppo. Kinderen namen verhalen op over de buurt. Thema’s als samen spelen, samen eten en de natuur kwamen naar voren als belangrijk. Ieder team heeft een deel van de expositie gebouwd en gepresenteerd aan een groot publiek.

Met fotograaf Vincent Kuyvenhoven, Raymond van Mil, Storyteller Fouad Lakbir, kunstenaar Bert Kramer en Street artist Robin Hoed hebben kinderen foto’s en kunstwerken gemaakt over thema’s die zij belangrijk vinden; samen spelen, familie, natuur, samen eten en creativiteit.

 

Basisschool El Amien, De Lukasschool en de Kraemerschool slaan de handen ineen!
In schooljaar 2017-2018 geven de 3 scholen vorm aan een zogeheten Pedagogische Alliantie. Gefaciliteerd door Stadsdeel Nieuw-West, zullen zij langs een activiteitenprogramma voor de leerlingen, met de schoolteams en ouders in gesprek gaan over pedagogische thema’s. 
Het doel van de activiteiten is een krachtige samenwerking tussen de scholen tot stand te brengen, die uitwerking krijgt in een gemeenschappelijke pedagogiek in de wijk. Een grooste ambitie, die wij delen met het stadsdeel, waarvoor onze samenwerking slechts een aanzet kan zijn voor toekomstige activiteiten en beleid.

Gangmakers Ontwerplab
In 2010 startte The Beach met het langlopende programma Gangmakers: het in co-creatie ontwerpen van een sociale en duurzame samenleving met kinderen. Gangmakers is een programma waar kinderen leren samenwerken, in contact zijn met elkaar en de buurt en waar professionele makers, kunstenaars en ontwerpers in co-creatie hun vakkennis kunnen overdragen aan een nieuwe generatie. Jongeren vanaf 8 jaar komen in aanraking met verschillende stappen in het maak- en ontwerpproces en leren denken en doen als een maker: verkennen, verbeelden, maken, ontwerpen, realiseren en presenteren. Met verschillende media en gereedschappen -van naaimachine tot 3D-printer- wordt er geschetst en gebouwd. In dit proces leren zij zelf creëren, verbeelden, construeren, kritisch en associatief denken, digitale vaardigheden inzetten, samenwerken, ondernemen, problemen 

Dit project is ontstaan in samenwerking met de Kraemerschool, El Amienschool en Lukasschool ten behoeve van een gezamenlijke pedagogiek in de wijk. Met dank aan De Hood, Pakhuis voor Onderwijsinnovatie en Noorda & co. Gangmakers Ontwerplab is een initiatief van The Beach en wordt ondersteund door Gemeente Amsterdam en het Jongerencultuur Fonds Amsterdam

Alle rechten voorbehouden