Artikel

Energiewinkel

Kenniscentrum voor duurzame energiepraktijk

Hoe kunnen bewoners in de Wildemanbuurt hun energierekening verlagen? Deze vraag werd in 2014 het startpunt van een langlopend programma over energievoorziening in de buurt. Veel huishoudens hadden erg hoge energierekeningen en de aanname was dat bewoners daarmee aan de slag zouden willen. Naast dat kostenbesparing op de agenda kwam, ontstond er veel enthousiasme voor zelf energie opwekken – in eerste instantie middels zonne-energie. De Energiewinkel werd voor (nog) terughoudende bewoners de plek waar ze konden leren over energie besparen om vervolgens zelf aan de slag te gaan.

Wie doen het? + social impact
Met een groep buurtbewoners en betrokkenen van Lucas Community en Stadgenoot, ontwerpers van The Beach en de inzet van experts van Energie Centrum Nederland (ECN), Alliander en Liander werkten we in co-design aan het scherp krijgen welke wegen bewandeld moesten worden voor betaalbare en duurzame buurtenergie. Onderzoek en het betrekken van bewoners bij het vraagstuk waren prioriteit.

Hoe manifesteert het zich? + physical impact
Voor we verder konden met plannen voor energie besparen en zelf energie opwekken, werd de kennis van het team bijgespijkerd door de experts van Alliander. The Beach maakte een infographic die uitgroeide tot een compleet beeldverhaal van uitkomsten van het doorlopen proces. Met buurtbewoner Houssain Bouhbouh als voortrekker startte bij de Lucas Community de Energiewinkel, met voorlichting over energie besparen, een lespakket voor kinderen, een folder in het Nederlands en Arabisch en handige producten om direct thuis in te zetten.

Wat betekent het? + cultural impact
Buurtbewoners konden ervaren dat je aan iets ongrijpbaars als energie ook zelf iets kan doen. Het ontwerpteam leerde hoe lokale kennis en die van technische experts elkaar nodig hebben. Een toegankelijke plek maken in de buurt om daarover te leren (van kinderen tot ouderen) hielp om meer mensen te interesseren voor duurzame energie en energie besparen. Alliander kreeg door de samenwerking inzicht in de wensen en mogelijkheden in een buurt op weg naar het deelbaar maken van energiestromen. Lokaal ingebedde kennis kon zo bijdragen aan het ontwikkelen van  nieuwe vormen van energiedistributie.

Alle rechten voorbehouden