organization

Tuinen van West

Landelijk gebied westelijk van Amsterdam

De Tuinen van West is een gevarieerd landelijk gebied waarin duidelijk de nabijheid van de stad voelbaar is. De polders herbergen zowel boeren als volkstuinen, sportpark de Eendracht en begraafplaats Westgaarde. De Osdorperweg vormt het belangrijkste bebouwingslint (huizen, bedrijven en kassen). In de Osdorper Bovenpolder en Osdorper Binnenpolder Zuid stimuleren de centrale stad en de stadsdelen naast recreatieve functies ook stadslandbouw.

De Tuinen van West betreft het gebied van de Westrandscheg, het stadsrandgebied tussen de Westelijke Tuinsteden en de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Het gebied bestaat uit vier kleine polders: Lutkemeerpolder, Osdorper Bovenpolder, Osdorper Binnenpolder Noord en Zuid.

Lees meer over het gebied in het Parool-artikel 'Op de Grens. Grensgevecht aan de Ringvaart' en zie voor de activiteiten op Facebook/TuinenvWest.

 

Het gebied is een onderdeel van de 'Westrandscheg' tussen de Westelijke Tuinsteden, de Haarlemmertrekvaart en de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder. Het bleef onbebouwd in het kader van het Algemeen Uitbreidingsplan uit 1935, naar de denkbeelden van de stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren, die een soort groene vingers (groene scheggen) tussen de stadswijken (lobben) voorstelde om de natuur aldus het stedelijk gebied te laten binnendringen.

Sinds 2009 wordt gewerkt aan de inrichting van de Tuinen van West tot nieuw recreatiegebied. Onderdeel hiervan zijn de vier polders van Landelijk Osdorp: de Eendrachtpolder (Osdorper Binnenpolder-Noord), een tussen 1920 en 1940 uitgeveende droogmakerij, de Osdorper Binnenpolder-Zuid, een nog oorspronkelijk veenweidegebied, overblijfsel van het landelijke gebied van de vroegere gemeente Sloten, de Osdorper Bovenpolder, een tussen 1900 en 1920 uitgeveende droogmakerij, en de Lutkemeerpolder, een droogmakerij uit 1865.

Tot in de 21e eeuw hebben enkele agrarische bedrijven zich in dit gebied weten te handhaven, maar geleidelijk krijgen recreatieve voorzieningen, maar ook stadslandbouw hier een plek. Voorts zijn er nog enkele volkstuinenparken en een bijenpark. Het gebied maakt ook onderdeel uit van de Groene As een ecologische verbindingszone tussen het Amsterdamse Bos en het recreatiegebied Spaarnwoude.

In 2010 werd een begin gemaakt met de aanleg van de Westrandweg, die het gebied aan de noordwestkant zal doorsnijden.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie