Artikel

Delflandplein

Slotervaart-Zuid

Het Delflandplein in Slotervaart vormt het middelpunt van de Delflandpleinbuurt. De buurt wordt begrensd door de Slotervaart, Westlandgracht, Henk Sneevlietweg en Ringspoordijk.

De buurt werd aanvankelijk Tuinstad Westlandgracht genoemd, waarvan de bouw begon in 1958. Sinds enige jaren vindt stedelijke vernieuwing plaats, waarbij de oorspronkelijke bebouwing van rond 1960 gedeeltelijk door nieuwbouw wordt vervangen.

Delflandplein, december 2009 Foto Max van Kreij

Delflandplein, december 2009 Foto Max van Kreij

Het Delflandplein kreeg zijn naam op 30 maart 1960 en is genoemd naar het Delfland, het hoogheemraadschap in Zuid-Holland, grenzende aan Rijnland en Schieland. De straten in de Delflandpleinbuurt zijn genoemd naar plaatsen in het Delfland.

Bron: Wikipedia

Alle rechten voorbehouden