Artikel

Gangmakers Ontwerplab Kindermuseum

In 2015 werkte The Beach met 19 kinderen/jongeren van de Day a Weekschool aan de volgende vraag: Hoe ziet het 'kinder'museum van de toekomst eruit? In co-creatie verkenden we in zeven weken het onderwerp ‘museum’ en kwamen de kinderen/jongeren in aanraking met elementen die daarbij komen kijken : plek, betekenis, schoonheid, kunst maken en programma. Vooral gingen we op verkenning naar wat een museum kan zijn vanuit het perspectief van deelnemers. Resultaat is een aantal concepten voor een 'kinder'museum.(werktitel)

Alle rechten voorbehouden