Museum project

Onderdeel van: Programma's, Portfolio The Beach

In 2015 werkte The Beach met 19 kinderen/jongeren van de Day a Weekschool aan de volgende vraag: Hoe ziet het 'kinder'museum van de toekomst eruit? In co-creatie verkenden we in zeven weken het onderwerp ‘museum’ en kwamen de kinderen/jongeren in aanraking met elementen die daarbij komen kijken : plek, betekenis, schoonheid, kunst maken en programma. Vooral gingen we op verkenning naar wat een museum kan zijn vanuit het perspectief van deelnemers. Resultaat is een aantal concepten voor een 'kinder'museum.(werktitel)