organization

STEIM is een internationaal opererend netwerklab voor artistieke experimenten met muziek en geluid. Ze hebben als doel een infrastructuur aan te bieden voor makers en instellingen, met als hoofdtaak artistiek onderzoek, talentontwikkeling en presentatie. Samen met The Beach werken ze aan een onderzoeksprogramma met als inhoudelijk thema ‘Slowdown’.

STEIM richt zich op geluidskunst en performance: verbindingen tussen geluid en muziek en fysieke ruimte, digitale akoestische objecten en het verbinden van verleden, heden en toekomst. STEIM gaat binnen iedere context op zoek naar ‘probleemeigenaren’ die een duidelijke behoefte hebben aan een vernieuwend perspectief en daarvoor experiment en onderzoek aan willen gaan als een verrijking van kansen en mogelijkheden. Het perspectief wat STEIM in deze contexten biedt, is het artistieke perspectief: het vermogen om speels, nieuwsgierig en soms dwars op zoek te gaan naar schoonheid met de nodige verbeeldingskracht.

Tegelijkertijd ziet STEIM dat binnen deze contexten muzikaliteit niet op zichzelf staat – het verbindt zich nadrukkelijk met aangrenzende disciplines, waaronder die van productontwerp en architectuur. 

Zo werken ze vanuit een kern die gericht is op geluidskunst, waarin experimenteren met muzikale vorm vanuit nieuwsgierigheid centraal staat, via toepassingen en beleving in architectuur en productontwerpen, naar nieuwe manieren van omgaan met betekenis in andere sectoren van de samenleving. Samen met The Beach onderzoeken ze de verbinding tussen (muziek) maken, e-cultuur en social design rond thema’s als stress, compassie, vertrouwen en gemeenschap. 

 

https://steim.org/

https://www.thebeach.nu/nl/page/3416/steim

https://www.facebook.com/steim.amsterdam?sk=wall