organization

Scholen Pedagogische Alliantie Osdorp

Drie scholen uit Osdorp; de Kraemerschool, El Amienschool en Lukasschool, hebben in het schooljaar 2017-2018 een zogeheten Pedagogische Alliantie gevormd. The Beach heeft met haar programma Gangmakers een bijdrage geleverd aan de vorming van verschillende pedagogische thema’s.

Scholen binnen de zogenaamde pedagogische alliantie gaan een duurzame samenwerking aan en zetten in op profilering en versterking van de pedagogische aanpak vanuit de school richting de buurt en de gemeenschap. Onderwijsteams, leerlingen, ouders en andere natuurlijke partners van de scholen worden betrokken bij deze ontwikkeling. De pedagogische aanpak binnen de scholen wordt verbreed naar de ‘wijk’. Ze bouwen samen aan realisatie van activiteiten in en rondom de scholen. Ouders, kinderopvang, naschoolse- en welzijnsorganisaties, maar ook buurtbewoners, vrijwilligers en andere bij kinderen betrokken partijen in de buurt zijn hierin de samenwerkingspartners bij uitstek. Het gaat niet vanzelf, op dit vlak valt er samen veel te leren. Dat leerproces geven ze in co-creatie vorm in leerwerkplaatsen. Gefaciliteerd door stadsdeel Nieuw-West organiseren de scholen samen met The Beach een activiteitenprogramma voor de leerlingen. Het doel is het neerzetten van een krachtige samenwerking tussen de scholen die een uitwerking krijgt ineen gemeenschappelijke pedagogiek in de wijk. Het langslopende programma is Gangmakers Ontwerplab: het in co-creatie ontwerpen van een sociale en duurzame samenleving met kinderen.

 

http://www.kraemerschool.nl/

http://www.elamien.nl/

https://www2.askoscholen.nl/scholen/sintlukas/Paginas/default.aspx

https://www.thebeach.nu/nl/page/5782/expositie-gangmakers-in-osdorp