Dyonna Benett

Lid raad van toezicht van The Beach

Dyonna is lid van de raad van toezicht. Daarnaast is ze allround erfgoedprofessional, gespecialiseerd in inclusiviteit en museologie. Ze is werkzaam als adviseur beeldende kunst en erfgoed bij het Mondriaan Fonds, gastcurator van de Reinwardt Academie – Erfgoedarena, programmamaakster bij het Museon met het project Caribbean Ties, en werkte ze als adviseur erfgoedzorg bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.