Teun Castelein

Kunstenaar

Teun is kunstenaar en noemt zichzelf een ‘een-mans-bedrijf’. Met zijn projecten bevraagt hij de functie van de vrije markt en speelt hij met het gegeven dat alles wordt uitgedrukt in economische waard. Zijn doel is om vragen te stellen en mensen op een andere manier te laten kijken en niet om andere te veroordelen, want volgens Teun heeft alles een keerzijde. Hij heeft een masterdiploma van het Sandberg Instituut (Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam) en doceert ‘branding’ op het Willem de Kooning (Rotterdam) en ‘social dreaming’ aan de University of the Underground. Zijn afstudeerwerk, waarbij de gevel van het Sandberg Instituut verkocht aan reclamemakers, verwierf hem veel bekendheid. Samen met TB werkt Teun aan een aantal projecten, waaronder het opzetten van een rietatelier en het uitvoeren van artistiek onderzoek naar gras. Samen met Leoniek Bontje en de Fred Foundation werkt hij momenteel aan een divers kunstproject over perspectieven op gezond leven.