Martijn Kool

Lid Raad van Toezicht The Beach

Ik ben Martijn Kool. Lang geleden geboren in Amsterdam Nieuw West en sinds enkele jaren weer woonachtig. In het dagelijks leven ben ik directeur bij een ROC in Zaanstreek en Waterland. Met mijn ervaringen in Amsterdam en in het onderwijs hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het realiseren van de doelstelling van The Beach: het creëren van nieuwe vormen van duurzame maatschappelijk verbindingen. Het belang daarvan valt in deze tijden nauwelijks te onderschatten. Ik zie dan ook uit naar een nadere kennismaking met alle betrokken van en bij The Beach.