Artikel

WESHARE

WESHARE_WildemanExperiment_Amsterdam

In de Wildemanbuurt, een van de meeste kwetsbare buurten van Amsterdam, werken buurtbewoners en lokaal ingebedde organisaties onder de naam WESHARE aan projecten die de buurt sterker maken. Bottom up sociale vernieuwingsprojecten vinden bijvoorbeeld plaats rond kansen voor jongeren en vrouwen. Ze zijn gebaseerd op wat bewoners nodig hebben en worden met hen ontwikkeld met een brede blik op wat een sociale, inclusieve en duurzame leefomgeving nodig heeft. Een grote ergernis over de slechte kwaliteit van de na-oorlogse sociale woningen (x%) maakt er een beweging los van mensen die roepen om sloop van de wijk.  

De complexiteit van de vraagstukken maakt quick wins onmogelijk, maar vraagt processen waarin bewoners en andere experts (waaronder die van woningcorporaties en de gemeente) elkaar nodig hebben. In WESHARE leren we samen doelen formuleren en werken aan resultaten. We doen dat met een ontwerpende aanpak waarin sociale doelen worden ondersteund door culture processen (betekenisgeving, verbeelding, publiek engageren). Samen Wonen, Samen Leven werkt vanuit sociale processen en The Beach brengt culturele processen in. Als sleutelpartners in WESHARE werken ze samen met een veelheid aan medeontwerpers in de buurt. Beide partners weten uit ervaring hoe deze elkaar nodig hebben en versterken.

Alle rechten voorbehouden