Plant je Plan op Wieland

Onderdeel van: Tuinstadslab, Wieland, Veldateliers

Soms zoeken mensen een goede reden om naar buiten te gaan. Het afgelopen jaar al helemaal! The Beach riep mensen op om naar de Tuinen van West te gaan en hun idee voor activiteiten in het gebied te 'planten' op Wieland, ons tijdelijke landje voor het verbinden van stad & land en natuur & cultuur.

Click here to read the page in English

Met deze oproep willen we samen met kunstenaars onderzoek doen naar wat een buitenbroedplaats is (of kan zijn). In 2020 kwamen de eerste mooie plannen binnen. Samen met de initiatiefnemers werken we ze uit. The Beach blijft op zoek naar buurtbewoners en kunstenaars die invulling willen geven aan onze buitenbroedplaats in de Tuinen van West.

Wat kunnen wij voor jou doen? 

  • Ruimte beschikbaar stellen voor je project op ons landje, of helpen met het vinden van andere plekken in de Tuinen van West
  • Meedenken om je project verder vorm te geven
  • Je idee verbinden aan andere ideeën die er goed mee samengaan
  • Je verbinden met mensen in ons netwerk (in de buurt en de stad) of publiek bereiken

Mail je plan naar wieland@thebeach.nu

Wat is Wieland?

Wieland is het landje van The Beach in de Tuinen van West; de fysieke plek van waaruit wij de Tuinen van West als buitenbroedplaats ontwikkelen. Het doel van de buitenbroedplaats is om kunst, stad en platteland samen te laten komen. We maken plek voor kunstprojecten die bijvoorbeeld te maken hebben met natuur, circulariteit, (stads)landbouw en maken verbindingen met de vaardigheden en verschillende culturen van mensen in omliggende wijken. 

We ontwikkelen het concept buitenbroedplaats als een nieuwe en innovatieve plek voor kunst & cultuur in relatie tot de kwaliteiten van de Tuinen van West: het landschap, de natuur, de praktijk van boeren en kwekers en de mensen uit nabijgelegen wijken. Door 'Plant je idee op Wieland' willen we toekomstige gebruikers en deelnemers leren kennen en met hen een scherper beeld krijgen van wat een buitenbroedplaats kan zijn. Met een brede betrokkenheid van kunstenaars en creatieve makers uit de stad benutten we zo de bijzondere omgeving (en de ruimte!) van de Tuinen van West voor het maken en presenteren van kunst & cultuur.