Artikel

Onder de stoeptegels ligt het strand

In de orde van de stad ligt een wereld vol mogelijkheden verborgen.

Vlaggetjes

Onderdeel van de serie 'Onder de stoeptegels ligt het strand'

Alle rechten voorbehouden

Er wordt tegenwoordig veel controle uitgeoefend op de manier waarop we de openbare ruimte beleven, zowel door regeltjes voor gebruik als door ontwerp van de omgeving. Dit heeft als gevolg dat er weinig ruimte meer is voor individuele interpretaties en belevingen van de stad. Dat er een bepaalde orde moet zijn met zo'n grote samenleving is logisch, maar teveel orde heeft juist een negatief effect op de samenleving: mensen nemen minder initiatief en minder verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar omdat het niet nodig lijkt te zijn. Met het project 'Onder de stoeptegels ligt het strand' wil ik laten zien dat het ook anders kan. Door mijn eigen interpretaties van tekenen van orde in de stad te verbeelden door middel van 3d installaties wil ik mensen anders naar hun alledaagse omgeving laten kijken en op een andere manier in interactie brengen met de stad. Hierdoor hoop ik dat mensen meer initiatief gaan nemen en meer ruimte in gaan nemen voor hun eigen interpretaties en ideeën over beleving van de stad. Door je perspectief te veranderen en je verbeelding te gebruiken kan er een wereld vol mogelijkheden tevoorschijn komen.

Voor meer beeld, film en informatie: www.manondejong.nl

Alle rechten voorbehouden

Media