Artikel

Sustainism Lab

‘Sustainisme’ is een nieuw woord voor een nieuwe wereld. In 2010 lanceerden Michiel Schwarz en Joost Elffers dit begrip met het Sustainism Manifest*. Vanuit Sustainism Lab initieert Schwarz, als adviseur en cultureel programmeur, projecten op het terrein van cultuur, innovatie vormgeving, media- en cultuurbeleid, de informatiesamenleving, architectuur en ruimtelijke planning. Ook geeft hij regelmatig lezingen, in het binnen- en buitenland, over het nieuwe culturele tijdperk.

In 2010 publiceerde Michiel Schwarz samen met Joost Elffers: *Sustainism is the New Modernism: A Cultural Manifesto for the Sustainist Era (New York, DAP/Distributed Art Publishers). 'Sustainisme' geeft een naam aan wereldwijde ontwikkelingen, en de veelheid aan (bottom-up) initiatieven, die uitgaan van waarden als onderlinge verbondenheid, duurzaamheid, open uitwisselng en het lokale. In 2013 publiceerde Michiel Schwarz samen met Diana Krabbendam en het The Beach netwerk The Sustainist Design Guide (Amsterdam, BIS Publishers).

Tim Brown, directeur IDEO design consultancy, California, VS: "Sustainism will drive the creativity of the 21st century".

Sustainism_lab_partner.jpg

Alle rechten voorbehouden