Artikel

WiMBY!

De transformatie van stad en ruimte als culturele opgave

WiMBY! is een onafhankelijke stichting die als doel heeft de grootschalige herstructurering van Hoogvliet, een naoorlogse op modernistische leest geschoeide stadswijk in Rotterdam, op een hoger peil te brengen. WiMBY! voert een serie cultureel geinspireerde projecten uit, waaronder een groots recreatiepark, de Heerlijkheid Hoogvliet, met een vijver in de vorm van Nederland, een immense ecologische berg, een natuurbouwspeelplaats en een arboretum en de Villa: een culturele feestzaal, café restaurant en bioscoop. Er is een buurt ontwikkeld, die door de bewoners zelf in elkaar gezet wordt samen met architecten.

Hoogvliet letters

WiMBY! Welcome into MY Backyard!

Onder de naam WiMBY! heeft de afgelopen zes jaar een grootschalige herstructurering plaatsgevonden van Hoogvliet, een naoorlogse, op modernistische leest geschoeide stadswijk in Rotterdam. Onder leiding van Crimson Architectural Historians (Wouter Vanstiphout en Michelle Provoost) werd een reeks experimentele gebouwen, kleinschalige projecten en samenwerkingsverbanden op het gebied van architectuur, stedenbouw, beeldende kunst en sociaal-culturele projecten gerealiseerd. WiMBY! bracht bewoners, ondernemers, ambtenaren, onderzoekers en ontwerpers bij elkaar om de toekomst van Hoogvliet te ontdekken en te sturen. Naast vernieuwing op het gebied van stedebouwkundige ontwikkeling, was het doel van WiMBY! om Hoogvliet tot een duurzame en aantrekkelijke woon- en werkplaats te maken en haar (inter)nationaal bekendheid te geven.
Het programma van WiMBY! is vormgegeven vanuit een cultureel perspectief gebaseerd op de overtuiging dat het versterken, vernieuwen en benutten van de bestaande karakteristieken en kwaliteiten van Hoogvliet, zowel in fysiek als sociaal opzicht, de beste en meest inspirerende basis voor de toekomst van deze naoorlogse stad vormt.

Kenmerken

• Cultureel perspectief: Herstructering is nadrukkelijk ontwikkeld als culturele opgave (i.p.v. ruimtelijke ordening’).
• Samenwerkingen en crossovers: Serie kleinschalige en veelzijdige projecten (i.p.v. een integraal plan) op het snijvlak van verschillende domeinen die in samenhang het stadsdeel aantrekkelijk en levendig maken.
• Gerichte interventies: ‘Accupunctuur-benadering’: specifieke interventies in ruimtelijke netwerken, maar vooral ook in de netwerken van mensen en ondernemingen waaruit het stedelijk gebied Hoogvliet bestaat.
• Brede en vitale coalities: Programma-ontwikkeling op basis van nieuwe coalities met veelzijdige lokale partijen, met name de woning- en bouwcorporaties en lokale overheid, maar juist ook met bewoners, ondernemers en belangengroepen.
• Lokale verankering: Concentreren op plaatselijke karakteristieken en kwaliteiten die lokale ambities en daadkracht kunnen mobiliseren.

Lessen van WiMBY!

• Door benadering vanuit de architectuur kon diversiteit, kleinschaligheid en flexibiliteit worden bereikt die binnen bureaucratische beleidsstructuren onmogelijk was.
• Experimenteren met nieuwe betekenissen vormgegeven door lokale betrokkenen als basis voor vernieuwing en herstructurering.
• Vormgeven van context en content gaan hand-in-hand in elke fase van ontwikkeling.
• Co-design als collectief proces met ontwerpers en gebruiker/bewoners en andere betrokkenen.
• Succesvolle nieuwe combinaties en crossovers tussen een diversiteit aan domeinen en sectoren.

Implicaties/uitdagingen voor creatieve innovatieprocessen

• Leidende rol ontwerpers / architecten in strategische ontwikkeling en proces om nieuwe mogelijkheden en oplossingen te bieden voorbij conventionele stedelijke planning.
• Culturele programmering integraal onderdeel maken van de strategische planning.
• Creatieve input wordt ingezet om nieuwe betekenissen te genereren (voor ontwikkeling van stad en ruimte) in plaats van functioneel herontwerp.

Media