Artikel

Agenda voor creatieve innovatie

De sporen en contouren in het nieuwe landschap tekenen zich af. We hebben mensen en partijen ontmoet die samenwerken op nieuwe manieren en zich inzetten antwoorden te vinden op de ‘grote vragen’. De eerste stappen zijn gezet. Wat staat ons verder nog te doen?

Yara en gerbrand op Conferentie Creatieve Innovatie

Hieronder ons voorstel voor de agenda voor morgen:
1. Middelen beschikbaar maken voor de ontwikkeling en verdieping van het concept creatieve innovatie: voor onderzoek, internationale uitwisselingen en publiceren van best practices.
2. Het intensiveren van het ontstaan van cross-overs tussen inhoudelijk verschillende domeinen en gebieden (horizontaal) en tussen kleine en grote partijen (verticaal). De inhoudelijke cross-overs als antwoord op de multidisciplinaire problematiek en de eis die integraal te benaderen. De cross-overs tussen klein en groot combineren de kracht van kleine partijen met visies en ideeën en die van grote organisaties met macht en geld en zijn zo een stimulans voor een ander innovatieproces en een andere dynamiek. Mulgan heeft het over het verbinden van de bees en de trees.
3. Het stimuleren van ‘katalysatoren’ als nieuwe element in vernieuwingsprocessen – normaal organiseren we vernieuwing van bovenaf, door campagnes of stimuleringsbeleid - waarbij incubators, lerende netwerken en labs worden ingezet om vernieuwingprocessen te initiëren. Zelforganiserende netwerken en vitale coalities worden hierdoor geïnspireerd en gestimuleerd.
4. Empowerment van mensen – burger, consument, werknemer - als experts, door het organiseren van actieve participatie, sociale ondernemingsconcepten en het beschikbaar maken van sociale software.
5. Ontwikkelen van methoden om collectieve creativiteit te benutten.
6. Het onderwijs voor designers in ontwerpdenken en -doen verbeteren en ook ontwikkelen in andere sectoren (business schools bijvoorbeeld).
7. Het culturele perspectief als aanjager voor echte vernieuwing meenemen in beleidsstrategieën van organisaties in de publieke en private sector.

Media