Project

Almere Duin

Amvest wint Prijsvraag in Almere

Het strand is van iedereen

Jongeren geven hun mening over wonen in Almere Duin

De Kustzone is een bijzondere locatie voor Almere. Hier gaat een echt strandgebied van formaat ontstaan met wonen aan het strand en weidse blikken over het water. Wat Amvest betreft wordt de Kustzone zelfs een duinengebied. Een unieke plek om te wonen en werken: duurzaam en met een rijkdom aan ervaringen en gebeurtenissen. The Beach organiseerde ism Pal West een debat met jongeren dat werd geleid door Maartje Nevejan, ontwikkelde een concept voor culturele programmering voor de komende 10 jaar ism De Vrbldng en maakte met Koeweiden Postma het Bidboek.

Op 28 april 2010 werd de samenwerking tussen de gemeente Almere en Amvest om Almere Duin te realiseren officieel bekrachtigd met een feestelijke bijeenkomst in de Paviljoens in Almere.


Zoetwater duinen met bijzondere plantengroei, zoals de magnoliaboom. En echte duinen van zand, tot wel 10 meter hoog. Hierdoor leeft het strandgevoel tot ver in Almere Poort en krijgt de stad er een uniek woon-, werk-, en recreatiegebied bij; de 'Strandstad van de Randstad'

De duinen zorgen ervoor dat de kwaliteit van het water in het IJmeer en Markermeer verbetert en er lekker gezwommen kan worden zonder algen. Het zand voor de duinen wordt namelijk gewonnen door diepe troggen te graven in het IJmeer en Markermeer waarin het slib kan bezinken. Bovendien hebben de duinen een waterzuiverende functie voor het gebied. Kwel-, en regenwater wordt in het duinzand gefilterd en helder water stroomt in de kreken, die zich door de oudste bosgebieden van Almere slingeren richting Almere Poort.


Zoveel redenen om in Almere Duin te zijn

In Almere Duin heerst de mentaliteit van het strand met 'ont-moeten' als kern. Al vanaf het eerste uur van de ontwikkeling van het gebied is er van alles te doen en dat blijft zo als de stedebouwkundige inrichting is gerealiseerd. Stel je voor: er is een competitie voor de mooiste strandhuisjes jonge ontwerpers en makers bij het gebied betrekt en de mooiste strandhuisjes die blijven staan vormen later de herinnering aan die eerste pioniersjaren. Dit is een voorbeeld van hoe Amvest de ontwikkeling van het gebied ziet: al vanaf het begin worden mensen erbij betrokken en krijgt het gebied door de jaren heen een eigen betekenis. Dit gaat natuurlijk door als het stedebouwkundig plan is gerealiseerd, want de samenleving blijft in beweging. Veel verrassende initiatieven zullen voortkomen uit de omgeving zelf, maar Amvest neemt alvast het initiatief voor een programmering die een divers palet aan culturele, sportieve en maatschappelijke activiteiten verbindt.

Jongerendebat

de jongeren die deelnamen aan het debat kwamen uit Almere, Het Gooi en Amsterdam Nieuw West. Het videoverslag van het jongerendebat over de toekomst van de Kustzone van Almere is gemaakt door Jesse Faber en Larbi Ahmed-Salah van Pal west.