Sustainist Design Toolkit

The sustainist approach with hands-on design tools for social and sustainable impact

Na onze publicatie van de Sustainist Design Guide waarin we onze lens op de samenleving delen en onze rol als ontwerper herdefiniëren.  (Ontwerpen in de samenleving met mensen met kwaliteiten als openheid, gelijkwaardigheid, lokaliteit, verbondenheid, delen en menselijke maat als uitgangspunt.) Kwam er meer vraag naar onze methodiek: Hoe ontwerp je in co-creatie op een sociale en duurzame manier?
Inmiddels ontwikkelen wij de Sustainist Design Toolkit waarin we onze co-creatie aanpak en de methoden die wij toepassen in onze living labs delen.
De toolkit zal bestaan uit een handleiding, instructiekaarten, praktijkvoorbeelden en een online platform. De toolkit geeft nieuwe inzichten in co-creatie en ondersteunt in het maken van een duurzaam ontwerpproces.
Het doel is om een gedeeld platform te ontwikkelen waar kennis over sustainist-design wordt gedeeld en kan groeien.
De toolkit stimuleert directe betrokkenheid, bottom-up-praktijken, iteratie, “real-life prototyping” en het gebruik van co-creatie als fundament. Ontwerpers zijn hierin net zo belangrijk als ieder ander lid van de community.
De toolkit is gebaseerd op de opkomende culturele, sociale en economische waarden die de maatschappelijke verschuivingen van vandaag karakteriseren. We zijn getuige van nieuwe praktijken zoals urban farming, lokale burgerinitiatieven op het gebied van energieproductue tot gezondheidszorg en onderwijs, buurtmarkten en platforms voor het delen van goederen en know-how.
Sustainist Design kan deze 'beweging' en een breed scala van belanghebbende partijen ondersteunen. Van gemeenten die bereid zijn om in gezamenlijkheid vorm te geven aan de leefomgeving tot aan particuliere bedrijven die streven naar zinvolle en bewuste oplossingen.