Wijkecologie Wildeman

Ontwerpen voor delen als sleutel tot de circulaire stad

Onderdeel van: Living labs

The Beach werkt vanuit de Garage Notweg in de Wildeman buurt in Amsterdam Nieuw-West, al jaren aan een scala van projecten met de buurt. Met het project 'Wijkecologie Wildeman' voeren we -al vanaf januari 2015- ontwerpend onderzoek dat zich richt op 'delen' als kwaliteit in de vormgeving van de leefomgeving. In lokale context onderzoeken we onze aanname dat ontwerpen voor 'deelbaarheid' een duurzame omgang met de omgeving bevorderd.